Efficacy and safety of Crizotinib in patient with ALK positive non small cell lung cancer (NSCLC): Real-world findings.

Cristina Azpitarte Raposeiras, Noemi de Dios Alvarez, Jorge Garica, Maria Carmen Areses Manrique, Natalia Fernández Nñuñez, Francisco J. Afonso Afonso, Margarita Amenedo, Nazaret Quiroga Veiga, Victor Cebey, Martín Lázaro Quintela Jose-luis Firvida, Begoña Campos Balea, Juan Ruíz Bañobre, Vanesa Varela Pose, Sara Agraso Busto, Manuel Constela.

C. Azpitarte Raposeiras et al.
J. Clin Oncol 37, 2019 (suppl; abstr e20636)